ZA BRAMAMI ZIEMI OBIECANEJ, czyli sto widoków miasta Łodzi
Cykl Za bramami Ziemi Obiecanej jest artystyczną interpretacją rzeczywistości, zachowującą jednocześnie właściwości krytycznego dokumentu; to obraz zdegradowanej przestrzeni miejskiej, ale w uniwersalnym duchu humanistycznym, wywodzącym się od fotografii m.in. Walkera Evansa, Eugene Smitha czy Dorothei Lange. W fotografii interesuje mnie eksploracja wszelkiej liminalności, problem transpozycji na obraz fotograficzny heideggerowskiej koncepcji doświadczenia skończoności jako warunku metafizyczności i transcendencji; zajmuje mnie zagadnienie fotograficznej prawdy i kłamstwa oraz kwestie społeczne. Z powodu dzisiejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej Łódź, jako miasto umierające, jest idealnym miejscem do realizacji przedsięwzięć artystycznych poruszających tę problematykę. Koncepcją projekt ten nawiązuje dosyć przewrotnie do cyklu drzeworytów Hokusaia Sto widoków góry Fuji. Podobnie jak japoński artysta chciałem w stu esencjonalnych obrazach przeprowadzić pogłębioną analizę, w tym przypadku jednak analizę tworu antropogenicznego, wielowymiarowego układu, jakim jest miasto, a szczególnie jego ukryte za bramami enklawy – podwórza. Wszystkie fotografie powstały latem 2012 roku w ścisłym śródmieściu Łodzi, w pobliżu ul. Piotrkowskiej; do ich realizacji używałem całkowicie mechanicznego, starego aparatu małoobrazkowego i ziarnistej błony fotograficznej, wywołanej kontrastowo. 
Od września do końca października 2013 roku 24 fotografie z tego cyklu były prezentowane w ramach SAFOTO Fotoseptiembre USA pod tytułem Signs of the Promised Land (kurator wystawy: Michael Mehl).


Album Za bramami Ziemi Obiecanej - Behind the Gates of the Promised Land jest do nabycia w wydawnictwie Editions Sur Nerwersja elektroniczna książki dostępna bez opłat w internecie (m.in. w Bibliotece Krytyki Literackiej).
ISBN 978-83-928-664-4-2, 115 stron, 21x14 cm, 100 fotografii, rok wyd. 2012. Teksty: Krzysztof Jurecki i Witold Egerth, tłum. na angielski Maciej Świerkocki.

Tomasz Marek Sobieraj


Projekt został sfinansowany ze stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Strony autora